6) Ze života květinářky

Upozornění

UPOZORNĚNÍ

Chtěla bych touto cestou říct všem budoucím nevěstám, se zájmem o květiny, které nakouknou sem a zároveň náš fb profil i do fb svatebních skupin (a nejen jim) , že můj ateliér De la Fleur nemá s „kolegyní“ Marií Sekyrovou ani její stránkou Svatební floristika nic společného…byť to tak na první pohled možná nevypadá…
po tiskové chybě, kdy u výsledků fotosoutěže byl u jména paní Sekyrové uveden můj ateliér i s adresou (ano, na profilu pořadatele sice poté vyšla omluva paní, nicméně na její stránce je jen původní znění a má snaha o uvedení na pravou míru byla několikrát odstraněna), mají stránky obou značnou – náhodnou či záměrnou – podobnost…v textu, prezentaci fotografií….protože se opravdu neztotožňuji s jistými vyjádřeními „kolegyně“ právě ve skupinách, kde se obě prezentujeme, byla bych nerada, aby na základě této podobnosti, již si při prezentaci nelze nevšimnout, byly oba subjekty spojovány…(už se mi totiž stalo, že si někdo myslel, že jsme kolegyně)…